ZAVOD ČANČ Človek Analogija Narava Čas Zavod za kakovostno življenje
in delo na podeželju